مطالب مرتبط:

نبرد افراد مسلح حزب جنبش و حزب جمعیت در شمال ۱۶ کشته و زخمی به جا گذاشت

در پی درگیری میان افراد وابسته به حزب جنبش اسلامی و حزب جمعیت اسلامی در شمال افغانستان ۱۴ تن کشته و زخمی گردیدند.

مطالب اخیر