مطالب مرتبط:

تقویم انتخابات باید هرچه زودتر مشخص شود

فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا در نشست امروز این مجلس از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا مسوولیت خود را ادا کر...

مطالب اخیر