مطالب مرتبط:

نجرابی: با عذر و کلام نرم جنگ پایان نمی یابد

تاکنون در تاریخ افغانستان دیده نشده است که کسی بخاطر ناتوانی از سمتش استعفا بدهد و یا معذرت خواهی کند. به گزارش...

مطالب اخیر