مطالب مرتبط:

توقف هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در پاکستان

مسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در پاکستان متوقف هستند ...

مطالب اخیر