مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی مقدس ترین وظیفه را انجام می دهند

پیام آفتاب: محمد آصف ننگ والی فراه از مجروحین پوسته ی امنیتی قریه ذهکن ولسوالی اناردره که مجروح شده بودند در حا...

مطالب اخیر