مطالب مرتبط:

کرزی: آمریکا را بیرون کنیم و با روسیه همسو شویم

چشم انداز آمریکا در افغانستان بردن هراس افکنان به خاک روسیه است تا مسکو ناآرام شود و روس ها مطلقا همین فکر را د...

مطالب اخیر