مطالب مرتبط:

انتخابات پارلمانی 200 میلیون دالر نیاز دارد

هزینه انتخابات پارلمانی دست کم 200 میلیون دالر تخمین زده می شود. به نقل از یک، امام محمد وریماچ، رییس کمیسیون ا...

مطالب اخیر