مطالب مرتبط:

دو نهاد مدنی از خبرنگار پیام آفتاب در مزارشریف تقدیر کرد

پیام آفتاب: به مناسبت گرامیداشت از روز خبرنگار در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ مراسم های مختلف برگزار گردیده است ...

مطالب اخیر