مطالب مرتبط:

توقف 15 هزار کانتینر تجاری افغانستان پشت مرزهای پاکستان

پیام آفتاب: در حال حاضر ۱۵هزار کانتینر اموال تجار افغان در پاکستان متوقف مانده و هر روز ۱۵۰ کانتینر دیگر بر آن ...

مطالب اخیر