مطالب مرتبط:

استقبال حکومت از پروژه های انکشافی روسیه در افغانستان

اگر روسیه به بازسازی پروژه های عمرانی اش در افغانستان بپردازد، "شاید و باید" احداث دوبارۀ فابریکۀ خانه های پیش ...

مطالب اخیر