مطالب مرتبط:

تنها سه روز دیگر تا رویارویی تیم های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور

تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقۀ دوستانه در برابر سنگاپور آماده‌گی می‌گیرد و تنها سه‌روز دیگر تا برگزاری این مسابقه زمان باقی مانده‌است.

مطالب اخیر