مطالب مرتبط:

طالبان در لوگر بزرگان قومی اسیر در نزدشان را پس از دوماه ازاد کردند

گروه طالبان پس از حدود دوماه، چهار نفر از بزرگان قومی را که در ولایت لوگر به گروگان گرفته بودند دوباره آزاد کرده‌اند.

مطالب اخیر