مطالب مرتبط:

اتحاديه اروپا از دولت افغانستان ميخواهد تا به هدف توقف استخراج غير قانونى معادن اقدام فورى کند

کابل ١٩ مارچ ٢٠١٦ : هفته گذشته کمپاين مبارزه بافساد اتحاديه اروپا روى استخراج  غير قانونى معادن افغانستان تمرکز...

مطالب اخیر