مطالب مرتبط:

سال تعلیمی جدید بتاریخ سوم حمل در افغانستان آغاز می‌شود

وزارت معارف افغانستان می‌گوید، امسال مکاتب در مناطق سرد سیر در سوم ماه حمل سال ۱۳۹۶ هجری شمسی آغاز می‌شود. سخنگ...

مطالب اخیر