مطالب مرتبط:

نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بامیان راه اندازی شد

اداره توسعه صنایع دستی زنان ولایت بامیان به هدف بازار یابی تولیدات و بازاریابی برای صنایع دستی زنان نمایشگاه دو...

مطالب اخیر