مطالب مرتبط:

دو سرباز اردوی افغانستان در ولسوالی چپه درۀ کنر کشته شدند

در نتیجه برخورد یک موتر اردوی ملی با ماین کنار جاده در ولسوالی چپه دره کنر دو سرباز اردوی زخمی شدند. فرید الله ...

مطالب اخیر