مطالب مرتبط:

افغانستان و ایران پل ترانزیتی مشترک در دریای هریرود احداث می کنند

سفیر ایران در کابل می گوید که برای توسعه و ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه های تجارتی میان افغانستان و ایران، یک پ...

مطالب اخیر