مطالب مرتبط:

روسیه نشستی را با حضور ۱۲ کشور در مورد افغانستان میزبانی می کند

قرار است روسیه در آیندۀ نزدیک نشستی را با حضور ۱۲ کشور جهان در مورد افغانستان برگزار نماید و روی مسایل مختلف در آن بحث صورت گیرد.

مطالب اخیر