مطالب مرتبط:

غورځنگ: نگرانی کابل از موقف مسکو در قبال طالبان رفع شد

مطالب اخیر