مطالب مرتبط:

غورځنگ: نگرانی کابل از موقف مسکو در قبال طالبان رفع شد

(Visited 17 times, 1 visits today)

مطالب اخیر