مطالب مرتبط:

خانواده فرخنده: عدالت در خصوص قضیه فرخنده تامین نشده‌است

از حادثه قتل فرخنده به دست شماری از مردان خشمگین در کابل دو سال گذشت اما به باور خانواده فرخنده تا حال عدالت وا...

مطالب اخیر