مطالب مرتبط:

دانشیار: کشت کوکنار در ۱۳۹۵ در افغانستان ده درصد افزایش یافته‌است

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید، به دلیل نا امنی‌ها در این‌کشور برنامه تخریب کشت کوکنار در سال ۱۳۹۵...

مطالب اخیر