مطالب مرتبط:

خبرنگاران در کندز خواهان حل مشکلات شان شدند

در سه ماهِ نخست سال‌روان میلادی ۲۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران در حوزه شمال‌شرق کشور به ثبت رسیده‌است. این مط...

مطالب اخیر