مطالب مرتبط:

انگلیس در شرایط بد به داد پاکستان رسیده است

یکبار دیگر انگلیس به داد پاکستان رسید و نگذاشت شکایت افغانستان بجایی برسد. به همین منظور سران امنیتی هر دو کشور...

مطالب اخیر