مطالب مرتبط:

کودک معلول ١٣ سالۀ هراتى با انگشتان پايش نقاشى مى کند

شهر هرات (پژواک، ٢٨ حوت ٩٥): شايسته دختر ١٣ سالۀ هراتى، درحالیکه از ناحيۀ دست و پا معلول است؛ اما با استعدادى ک...

مطالب اخیر