مطالب مرتبط:

نماینده کنگره آمریکا بشار اسد و حیدر العبادی را صادقترین افراد در مبارزه با تروریسم خواند

خانم تولسی گابارد نماینده کنگره آمریکا در یک اظهارنظر عجیب دیگر در روز جمعه بار دیگر به دفاع از بشار اسد رئیس ج...

مطالب اخیر