مطالب مرتبط:

اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه در آستانه جشن نوروز در غزنی

مقامات غزنی از اتخاذ تدابیر شدید برای تامین امنیت جشن نوروز در این ولایت خبر می دهند.

مطالب اخیر