مطالب مرتبط:

د اسرائیلو غندلو د رپوټ په اړه د م. م یوې چارواکې استعفا وکړه

د ملګرو ملتونو یوه چارواکې ریما خلف وايي، وروسته تر هغه استعفا ته اړایستل شوه، چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرائ...

مطالب اخیر