مطالب مرتبط:

کابل: روسیه از طالبان خواسته به صلح دولت محور در افغانستان بپیوندد

دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که روسیه از طالبان خواسته که بااحترام به قانون اساسی، پایان دادن به ح...

مطالب اخیر