مطالب مرتبط:

جمع آوری موترهای اشترنگ راسته از سطح شهر هرات

پیام آفتاب: دولت تصمیم دارد تا سر از امروز شنبه روند جمع آوری موترهای اشترنگ راسته در شهر هرات را آغاز کند.

مطالب اخیر