مطالب مرتبط:

رقابت طالبان و داعش و ضررهایی که افغانستان متحمل می شود

پیام آفتاب: رقابت طالبان و داعش در افغانستان سبب شده که افغانستان بیش از پیش متحمل خسارات جانی و مالی شود.

مطالب اخیر