مطالب مرتبط:

گفتگوی رئیس جمهور و برخی از مسئولین امنیتی کشور

پیام آفتاب: پیام آفتاب، محمد اشرف غنی صبح امروز شماری از مسئولین امنیتی گفتگو کرد و روند اجرای امور را بررسی نمود.

مطالب اخیر