مطالب مرتبط:

چهار بزرگ قومی ولایت لوگر، از بند طالبان رها شدند

گروه طالبان چهار بزرگ قومی ولسوالی ازرۀ ولایت لوگر را که حدود دوماه پیش، گروگان گرفته بودند،آزاد کردند.

مطالب اخیر