مطالب مرتبط:

با اسراف و همچشمی های بیهوده سن ازدواج جوانان را بالا نبریم

علمای دین معتقدند: "مصارف گزاف عروسی ها مانند طویانه ، قلین ، مهریه بالا، عیدی بردن و نوروزی گرفتن سن ازدواج را...

مطالب اخیر