مطالب مرتبط:

اخراج چند تن از حزب جمعیت، بهتر از آسیب به حزب

جمعیت اسلامی یا همه با هم قدرتمندند یا در صورت انشعاب و پراکندگی شکست می خورد. در این روزها اختلافات جدی بین ره...

مطالب اخیر