مطالب مرتبط:

بورسیه های تحصیلی اجرایی می شود

بورسیه های تحصیلی کشورهای مختلف برای افغانستان در سال جدید اجرایی می شود. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی د...

مطالب اخیر