مطالب مرتبط:

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد

با وجود مبارزه پیگیر و هزینه های هنگفت مالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان طی چند سال گذشته،...

مطالب اخیر