مطالب مرتبط:

عبدالله عبدالله: گروه های تروریستی تحت نام های مختلف افغانستان را مورد تجاور قرار داده است

مطالب اخیر