مطالب مرتبط:

فعالان فرهنگي و مدنی غزني، مراسم را زيرنام گل سنک برگزاركردند

(Visited 13 times, 1 visits today)

مطالب اخیر