مطالب مرتبط:

ادعای ترامپ مبنی برشنود مکالمات، ازسوی مجلس سنا آمریکا رد شد

مطالب اخیر