مطالب مرتبط:

قيمت بوره و روغن کاهش؛ اما قيمت برنج افزايش يافته است

کابل (پژواک، ٢٨حوت٩٥): در شهر کابل، امروز نسبت به شنبه گذشته قيمت ديزل، بوره و روغن کاهش يافته؛ اما قيمت برنج و...

مطالب اخیر