مطالب مرتبط:

شوراى امنيت از توسعۀ فعاليت هاى داعش در افغانستان ابراز نگرانى کرد

واشنگتن (پژواک، ٢٨ حوت ٩٥): شوراى امنيت ملل متحد، از افزايش فعاليت هاى ساير گروه هاى افراطى به ويژه گروه داعش د...

مطالب اخیر