مطالب مرتبط:

وزیر متهم، خواستار رسیدگی به پرونده خود (سند)

وحیدی خواستار رسیدگی به اتهام خود می باشد. وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزير مخابرات، 2 ماه قبل، به اتهام فساد در اخذ...

مطالب اخیر