مطالب مرتبط:

حزب جمعيت، ديگر آن جمعيت گذشته نيست!

اكثر كلان كارهاى سياسی كه مى خواهند در سطح رسانه بزرگ جلوه نمايند، حتی دليل اختلاف شان را نمى دانند. يكى از اين...

مطالب اخیر