مطالب مرتبط:

پاکستان: خواهان یک افغانستان با ثبات هستیم

مقام‌های افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه در نشست لندن دربارۀ تشکیل مکانیزم مشترک در مبارزه با هراس‌افگنی به توا...

مطالب اخیر