مطالب مرتبط:

درخواست روسیه از طالبان برای پیوستن به روند صلح

پیام آفتاب: روسیه از طالبان خواسته براساس سه اصل وارد روند صلح افغانستان شود. اول اینکه رهبری صلح با دولت افغان...

مطالب اخیر