مطالب مرتبط:

امضای پیمان امنیتی، امضای جنگ دراز مدت بود

روابط کابل و اسلام آباد از زمان ایجاد پاکستان تا کنون متشنج بوده و در بعضی موارد دو کشور دست به اقدامات نظامی ه...

مطالب اخیر