مطالب مرتبط:

آمار ضد و نقیض تلفات در حمله خوست

یک مکتب، یک مدرسه دینی، چهار مسجد و بیش از چهل منزل مسکونی، در اثر حمله انتحاری خوست تخریب شده است. به نقل از ص...

مطالب اخیر