مطالب مرتبط:

برادر رییس حج و اوقاف ننگرهار کشته شد

رییس حج و اوقاف ننگرهار از یک هدف انتحاری جان سالم به در برد. به نقل از یک، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که عبدا...

مطالب اخیر