مطالب مرتبط:

تیر اندازی سارقین مسلح در کابل جان یک فرد ملکی را ستاند

گروهی از سارقين مسلح، يک فرد ملکى را در کابل با ضرب گلوله کشته و همچنان يک فرد ملکى و يک پوليس را مجروح نمودند.

مطالب اخیر