مطالب مرتبط:

تفاهمنامه ساخت 1400 آپارتمان با چین امضا شد

تفاهمنامه ساخت 1400 آپارتمان میان وزارت شهرسازی و سفیر چین به امضا رسید. به نقل از خورشید، وزیر شهرسازی و مسکن ...

مطالب اخیر